...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާމު
ނ.
(1) ތާނައިގެ ސާދަވަނަ އަކުރު.
(2) އަރަބި އަލިފުބާގެ ތޭވީސް ވަނަ އަކުރު.
(3) އަކުރުފިލި ތާނައިގެ އޮބޮފިލި.
(4) ދިވެހި ހިސާބުއަކުރުގެ ފަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާބަޑި . ނަމާދު . ބަރުއަޑު . ބުޅިލާމު . ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު . އަކުރުކޮޅުކާފު . އައްތަޙިއްޔާތު . އާދަމަﷲ . ވަޙީ . ދަރާވެރި . ދެފަށްލާމު . ލަމަލިފު . ސަރައްކު . ސެލިއުޓުނެގުން . ޑެމަރޭޖު . ޒަކާތް . ޖުނުބުވެރިވުން . ޙަވާރީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ