...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާދަ
ނ.
ފައިސާގެ އަގު ދަށަށްދާ ދިއުމުން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހުއްޖަތް . ހުވަނދުބޭސް . ކުނިމިލަ . ކޮޅޮ . ފުރާޅުބަނުން . ފެންފެލާދަޓާ . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދާހިއްލައި ފޯވުން . ދިގުދަނޑިކުޅި . ދުންހެދުން . ތިލަލީދަނޑި . ލާދަންތެޔޮ . ލާޔާ . ގަސް . ގަސްގުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ