...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާދަނޑި
ނ.
ފޭރާން ވިޔާއިރު ނުވަތަ ކުނާވިޔާއިރު ދުޅަތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލައްވާ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރާޅުބަނުން . ދަނޑިމަތިހިފުން . ދިގުދަނޑިކުޅި . ތިލަލީދަނޑި . ގަސް . ގަސްގުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ