...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާދަން
ަސްދުވާ މަޞްނޫޢީ އެއްޗެއް.
މި ގިނަދުވަސް ވީމާ ހިކި ހަރުވެއެވެ.
ޚާއްޞަކޮށް ވައިތެޔޮ ހެދުމަށާއި އިސްތަށިގަނޑު ގަދަކުރުމަށާއި މީރުވަސް ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މިކާށި ތެލުގެ ތެރެއެއށް އަޅާއި އަވީގައި ބަހައްޓާ ވިރުނީމާ މީރުވަސް ދުވުމަށް ބޮލުގައިލާ އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދުން . ހުވަނދުބޭސް . ލާދަންތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ