...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާދަތި
ނ.
ކުނާފަދަ ތަކެތި ވިޔާއިރު ދުޅަނަގަން ބޭނުންކުރާ ރޮދިލައްވައިފައި އޮންނަ ހިމަދިގުކޮށް ވަށްކޮށް އޮންނަ ދަނޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ