...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާދީގޮވުން
މ.
(1) އަޅުވައިކިޔުން.
(2) ދެމީހަކު އެކަކު އަނެކަކާ ހިތާވެގެން އުޅޭކަމަށް އެމީހުންނަށް އިވޭގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅައިގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ