...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާތަނޑު
ނ.
ދެއިންޗި އެއްހާ ދިގުމުގެ ދެކޮޅު އެއް ފަލަމިނެއްގައި ހުންނަ އެމެއް.
މީގައި ދޮންކުލައިގެ ރޮނގެއްގެ ތިރިން ހިޔަނި ކަޅުރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ