...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާލު
ނ.
(1) ރަތްކުލައިގެ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރެއް.
(2) ތާސްބައިގައި ހިތެއްގެ ސިފައިގައި ނިޝާން ހުންނަ ރަނގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާން . ހަރާންބަކަރި . ހަރާންދަރި . ހިތްހަލާލުހޯދުން . ހުއްދަކުރުން . ހުއްދަވުން . ނަހަލާއު . ނަހަލާލު . ރަޑަބަންގުޅި . ރަޓުވައިލުން . ރިއްސަށްލޯލުން . ބަރަޑަބަންގުޅި . ބަކަރިދަރި . ބަފާ ނުކަށަވަރުކުދިން . އަށްސުވަރުގެ . މިސްކިތް މަތީ މިސްކިތް ބެހެއްޓުން . މުޅަތަކެތި . ދަނާޅަވީރަ . ތަޙައްލުލުވުން . ޒަބަހަކުރުން . ޝުބުހަކަންތައް . ޝުބުހައެއްޗެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ