...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާގައްފަލި
ިގެން ކޮޅުފަހަށް ހުންނަ ފަލި.
ދިހަފަލި ހުންނަ ދޯނިފަހަރުގެ ފަލިތަކަށް ޏސ ގައި ކިޔައި އުޅެނީ:
(ހ) ކެޑެފަލި.
(ށ) ލާގައްފަލި.
(ނ) ސާރިމަތި.
(ރ) ކާނހަތް.
(ބ) ބަނޑޮފަލި މިނަންނަމެވެ.
(ފަލިތަކުގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ ދިރުނބަލުން ފެށިގެން ކޮޅު (ފަހަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާގައްފަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ