...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާގުޅަ
ނ.
ކަށިކުނބުރު ގަހުގެ އޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކުނބުރު . ކާފޫރުމެޓާ . އާގެޅަވަށް . އާގޮޅުވައް . ވާގުޅަ . ލާގެޅަ . ލާގޮޅަޔާ . ލާގޮޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ