...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާގެ
ި ދަމައިފައި ހުންނަ ކުޑަ ސަނދުވާ.
(2) ބައެއް މިސްކިތުގެ މެދުތެރެއިން މަތިވަޑާން ގަނޑުގެ ދަށުގައި ލަކުޑީގެ އެތިކޮޅުތަކަކުން، ވަށްކޮށް ނުވަތަ އަށް އަރިއަށް ނުވަތަ ހަތަރު އަރިއަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަނެއް.
މިތަން ހުންނާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެލާޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަތްހެއްތި . ހަސަންދަރި . ހިމަބޯދު . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހީރާންސި . ހުނގުގަސް . ހުރައްސަލަ . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވަނދުކެލާ . ހުސެންދަރި . ނަރުގިސް . ނަދޮޅުވައްގަނޑު . ނަޑަރު . ނިގޫހުދުކާޅު . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސް . ރަންމަންފުއްލާ . ރައުޟާ . ރަތްބަބުރުކެލާ . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރާނބާފުވައް . ރާތާ . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިނދަވާލި . ރިވާކުރުން . ބަލިމާނު . ބާލުޚާނާ . ބިރިކި . ބުރުނުވިލާޖެހުން . ބޮޑުކޮޓަރި . ބޮޑުސުވާމީންގެ . ބޯވަދިލަމަސް . ކަހަނބު . ކަންބަރާ . ކަބީލާފުލުސް . ކުރަނޑި . ކުރާ . ކުޅަނދު . ކޮޅުކަނދު . އަހުލުބައިތުން . އައިލަމަހުރޮނޑު . އަތާއަތާލުން . އާލަ . އުތީމުދަރިކޮޅު . އޮއްޓަކަ . ވާވޮށި . ވާމަޓެ . ވާޓަރުފީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ