...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާސް
ނ.
ތިމާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކަށް ގޮވާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ރަބަރު . ރަބަރުކޮތަޅު . ރާވާގެ . ރިބަން . ބަނޑިވުން . ބަރަނިދަނޑި . ކަން . ކަފަބުރު . އައިނުލޯ . އިސްޕަންޖު . އިޙުސާންތެރި . އުނދުޅި . ވަށަބޮޅަ . ވަކީލުކުރުން . ފައިބަރު . ފައިބަރުގުލާސް . ފައިވާން . ފަތްޖެހިގޮނޑި . ފަޞްލު . ފާޅަގަނޑު . ފިހިގަނޑު . ފުނާ . ފުޅި . ފުޅިމަދު . ފެންފައިވާން . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ފެންދަފަތް . ފޯމު . ދަޅު . ދިއަފުރަސޫތާވުން . ތަށިބަރި . ތަރުމޯޒު . ލޭނުބޮކި . ގުޑި . ސަންދަރޯސް . ޓައީގޮށް . ޓުކުރި . ޕުލާސްޓިކުތަށި . ޚަލާޞް . ޝުކުރު . ޝުކުރުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ