...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާޔާޖެހުން
މ.
ހޭނެތިފައި އޮންނަ މީހަޔަށް ފަންޑިތަ ހަދައިފައި، އެނދު ކައިރީގައި އަސައެއް ފަދަ ދަނޑިޔެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ