...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާޖެހިބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިބޮއްޔަށް މިނަން ދެވިފައިވަނީ އޭގައި ހުންނަ ކުލަ ބޯކޮށް ގަދަކޮށް ހުރުމާއެކު"ހިރުކުރެހުން" ހުންނާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ