...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާޖެހުން
އި ހުންނަ ފަތާއި.
ނާޅިއާއި، ލާއްސާއި، ފުރޯދަނޑި ފަދަ އެއްޗެހީގައި ލާހިންގުން، ނުވަތަ ލާ ދުއްވުން.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރު ފަޅުގައި އަޅައިފައި ހުއްޓައި ދިޔަވަރު ހިކެމުން އަންނައިރު ރާޅާ އުފުލަ އުފުލައިފައި، ވެލިގަނޑުގައި ފަށަން ޖެހުން.
(3) ލާއަޅައި ސިލްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްއެރުން . ފިލާލެފުން . ލިއެލާޖެހުން . ލޭލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ