...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިހިލިހި
ކއ.
ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި.
މިސާލު:
އޭނާއޮތީ ނޭވާޔަށް އުނދަގޫ ވެގެންގޮސް ލިހިލިހިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިހިލިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ