...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިހުން
މ.
(ޏ،ސ) ލުހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަނި . ރަތްފިތަލި . ބިލު . މަޑިވަކަރޮ . ދަބަރުބަލި . ދޮންހަސަނު . ތަޞްދީޤުކުރުން . ގިލިގިލި ކޮއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ