...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިވަރު
ނ.
ކާރު، ލޮރީފަދަ އެްޗެތީގެ ބޭރު ރަބަރާއި ވޮއްޓާ ވަކިކުރަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް.
މިޢި އެއްކޮޅު ފަތިކޮށް އޮންނަ، އެއްޗެކެވެ.
މި ހަދާފައި އޮންނަނީ ހަރު ދަގަނޑުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިލިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ