...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިލީ
ނ.
ގޮނޑިއަކުން ފަޅައިގެން ހެދޭ ހިމަދިގު ފަތެއް ހުންނަ އެއްތަނޑެއްގައި ގިނަ މާތައް އަޅާ ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުގިސް . ރަތްލިލީ . ބޮނޑިކަނދޮޅު . އައުންސު . އިސްވަރުދަންމަތި . ފެންނާމަނިކުފާނު . ދިވެތި . ލީލިކެނދުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ