...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޓަރު
ނ.
ދިޔާ އެއްޗެހި މިނުމުގެ މިންގަނޑެއް.
މިއީ މެޓްރިކް ސިސްޓަމުގެ މިންގަނޑެވެ.
މީގެ މިންވަރަކީ އެއްހާސް މިލި ލިޓަރު ނުވަތަ ދިހަ ޑެސިލިޓަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ . ލިޓަރު . ލީޓަރު . ގުއްލަ . ގެލަން . ސައިސަމުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ