...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔާކޮޓަރި
ނ.
ގޭގޭގައި ފޮތް ބެލުމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިއާކޮޓަރި . ލޭނަކޮޓަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ