...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔާމޭޒު
ނ.
(1) އޮފީސް އޮފީހާއި ގޭގޭގައި ހުންނަ ލިޔުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މޭޒު.
މީގެ އެންމެ ޢާންމު ވައްތަރަކީ އެއްކޮޅުގައި، ނުވަތަ ދެކޮޅުގައި ވަތްބަރިއެއް ހުރުމެވެ.
(2) އޮފީސް މޭޒު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށިގަނޑު . ލިއާމޭޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ