...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔުންތެރިން
ނ.
(1) އަދީބުން.
(2) ފޮތް ލިޔާމީހުން.
(3) އިބާރާތްކޮށް ތަފާތު ލިޔުންތައް ލިޔެ ޝާއިޢު ކުރާމީހުން.
(4) އަރަބި ތާނަ ރީއްޗަށް ލިޔަން ދަންނަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިއުންތެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ