...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔުންތެރިކަން
ނއނ.
(1) އަދަބީ މަސައްކަތްތެރިކަން.
(2) އަރަބި ތާނަ ރީއްޗަށް ލިޔަން ދަންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިއުންތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ