...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔެލާޖެހުން
ނ.
ލަކުޑިގަނޑެއް ދިގު ހަރުގައި އަޅައިގެން ލިޔާ ކަށްޓަކުން ކޮށައި އެއަށް ގަސްތުކޮށްފައިވާ ސިފަޔެއް ގެނެސް އޭގައި ލާހިއްޕުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިއެލާޖެހުން . ލޭލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ