...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޢާނު
ރިކުރި އަންހެން މީހާ ވިހޭ ދަރިފުޅު އެއީ ތިމާގެ ދަރިއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ހަތަރުފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ހުވަޔާއި، އަންހެންމީހާ އެ ދަރިފުޅަކީ އެދެމީހުންގެ ދަރިއެއްކަމަށް ހަތަރުފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ހުވާ.
އަދި މީގެ އިތުރަށް އެ ދެމީހުން ކުރާ ފަސްވަނަ ހުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިޢާނުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ