...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލީ
ނ.
(1) އުކުނުގެ ބިސް.
(2) ނނކ.
ލުން މިބަހުގެ ނިމި ނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދިވާލި . ހަނދޭގިރި . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަރާމުޖާދާ . ހަރިޖެހުން . ހަކުރު . ހަކުރުބޮލި . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދައިލުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަ . ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހަތަރެސް . ހަތިކޮޅު . ހަތް . ހަތްބޯރާހި . ހަތްދެވި . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލާދަނޑި . ހަލުއި . ހަސްކާ . ހަޑަގަތާނަ . ހާނަރު . ހިރިހަމައިދި . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިބައި . ހިރު . ހިރުއްދަ . ހިކަ . ހިކަނދިފޭލި . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިއްލައިލުން . ހިއްލުން . ހިމަގޮދަން . ހިފުން . ހިތިކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ