...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލީން
ނ.
(ބދ.) (1) ފިލީގެއަޑު.
(2) ލިޔުނީ.
މިސާލު:
މިފަތް މަލިން މޫސާއަޅާލީން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފުން . ބައްކުވައު . ކުޅުދުއްފުށީރޯނު . އުއި . އުދަލިކާރުން . އޮލަފަތިގަނޑު . އޮލި . މަސްއަރި . މާފަތްކިލެގެ . ފަންފުރާޅު . ފިނޮޅު . ފުނަވާރު . ދަރުބަނުން . ދަރެއްބަނދެލުން . ލީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ