...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލީކުވުން
މ.
(1) ފޭދިގެން އެއްޗަކުން ތިކިތަޅާގޮތްވުން.
(2) އެތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ބޭރަށް ނުކުތުން.
(3) ނީރުން.
(4) މަޖާޒު:
ސިއްރެއް ބޭޒާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ