...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލީލި
ނ.
ރޯނުވެށުމަށް ބޮނބިނަރުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާނަރު . ނިލި . ރޯނު . ރޯނުވެށުން . ވެށުން . ލިލި . ލީލިދެމުން . ލެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ