...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލީޕުއަހަރު
ނ.
(1) ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަދުވަސް ހަމަވާ އަހަރު.
މިއީ މީލާދީ ހަތަރު އަހަރުން އެއް އަހަރު އަންނަ އަހަރެކެވެ.
(2) ފެބްރުއަރީ މަހުން 92 ވާ އަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ