...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުހުން
ށް ޖަހައިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އިންދައިފައިވާ ގަހެއް ކުއްލި ބާރަކާއެކު އުފުލައިލުން.
(2) ފެނުގައި ހުރިއެއްޗެއް ފެނުންނަގައި، ފެން ހިކޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.
މިސާލު:
(ހ) މަސްލުހުން.
(ށ) ހަނޑޫފަދަ ތަކެތި ދޮވެފައި ގޮއްޓެއްފަދަ އެއްޗަކަށް ލުހުން.
(3) އުފުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮފިސަރު . ފުލުސް . ލިހުން . ލުހުން . ލުފުން . ސިއްރުފުލުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ