...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުހެޖެހުން
މ.
(1) ފޮނުމަތާއި ބުރުމާފަދަ އެއްޗެހިން ތޮރުފާއިރު ކުނޑިނެރެންވީމާ ފޮނުމަތް ހިސާބަކަށް ނެރެ ވައްދަމުން ތޮރުފުން.
(2) މަޖާޒު:
ޖިމާޢު ވުމުގައި ޒަކަރު ބޭރަށް ނެރެފައި އެތެރެއަށް ވެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ