...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުނބޯ
ނ.
ނާރިނގު އާއިލާގެ ހުތްމޭވާއެއް.
ބައެއްކަހަލަ ކާތަކެތީގައި ހުތް ރަހަލެއްވުމަށާއި ބޭސްވެރިކަމަށް މި ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިލުނބޯ . ހުތް . ރަންމަތީލުން . ކަޅުކޫޑި . ކާޅުހީނާ . ކާޅުލުނބޯ . ކިބަ . ކުބާ . ކުޅިފާރޮށި . ކުކުޅުކުންނާރު . ކުދިލުނބޯ . ވަޅޯ . މެލަނިވި . ފިތްފިތަށްހުރުން . ފިތް . ފުއްޕި . ދަބަރުބަލި . ދޯޅަނބު . ތޯތްގޮވުން . ލިނބޮއި . ލިނބޯ . ލިނބޯހުތް . ލިނބޯއޮށުހާ . ލިނބޯގަސް . ލުނބޮއި . ލުނބޯހުތުހާ . ލުނބޯހުތުމެޓާ . ލުނބޯހުތް . ލުނބޯއޮށުތާ . ލުނބޯމޮޑުން . ލުނބޯދެމުން . ލުނބޯގަސް . ލޮނުލުނބޯ . ލޮނުލުނބޯހުތް . ލޮނުލުނބޯއެޅުން . ލޮނެލިނބޯ . ލޮނޮލިނބޮއި . ގޮމަށި . ސަފަރި . ސޯޅިޔާހުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ