...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުނބޯހުތުތާ
ނ.
ޢަރަބި ލިއުމުގައި ބައެއް ލަފުޒުގެ ފަހަތަށް އަންނަ، އަކުރުކޮޅުތާ އެއް.
މިއަކުރު އޮންނާނީ ލަފުޒާއި ނުގުޅުވައި ވަށް ބޮޅެއްބަނދެލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލުނބޯއޮށުތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ