...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުނބޯއޮށުހާ
ނ.
އަކުރުކޮޅުހާ.
މިއީ ޢަރަބި ލިޔުމުގައި ބައެއް ލަފްޒުގެ ފަހަތަށް އަންނަ ހާ އެކެވެ.
މި އޮންނަނީ ލަފުޒުގެ ފަހަތުގައި ނުގުޅުވައި ވަކިން ބޮޅުބަނދެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިނބޯއޮށުހާ . ލުނބޯހުތުހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ