...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުނބޯދެމުން
ރާ ބޭހެއް، ތަދުވާ ތަންތާގައި ތެޔޮދަމާ ގޮތަށް އުނގުޅުން.
މިހަދާގޮތަކީ ލުނބޮއެއް ކޮޅުން ތަންކޮޅެއް ކަނޑައިލައި އޭގެ ތެރެއަށް ޚަބަރުކޮޅެއްލައި އަލިފަންގަނޑެއްގެ މަތީގައި ބާއްވައިގެން ލުނބޯގެ ތެރޭގައި އޮތް ޚަބަރުކޮޅު ވިރުވުނީމާ ތަދުވާ ތަނެއްގައި ދަމަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ