...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުނބޯގަސް
.
މިގަހަކީ ވަރަށް ކަށިގިނަ މެދުމިނެއްގެ އުސްމިނެއްގައި ހެދޭ ފަތްގިނަ ގަހެކެވެ.
ލުނބޯގަހުގެ ތޮށި ހުންނަނީ ތުނިކޮށް ގޮފިތަކުގައި އޮމާންކޮށް މައިގަސް ގަނޑު ރާޅުކޮށެވެ.
މިގަހުގައި ހުދުކުލައިގެ މަލެއް އަޅައެވެ.
މިގަހުގެ ފަތް ޗިސްކޮށްލީމާ ޒަވި ވަހެއް ދުވައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިނބޯގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ