...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުންގި
ރިހެނުން އަންނަ ފޭރާމެއް.
މިއީ ކަޅުރަތްކުލައިގެ ފޮތި ގަނޑެއްގައި މަޑުރަތް ކުލައިގެ ފަލަރޮނގެއް ދަމައިފައި ހުންނަ ފޭރާމެކެވެ.
މީގައި ހުދުކުލައިގެ ހިރެއް ދަމައިފައި ހުރެއެވެ.
މިއީ އިހުގައި ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ ފިރިހެން ބޭފުޅުން އަނދެ ވަޑައިގެންނެވި އެއްޗެެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ