...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިކާނާ
ނ.
(1) ފުރިހަމަ ކެއުމަކަށް ނުވާ ކުދިކުދި ތަފާތު އެއްޗެހިން އެކުލެވޭ މަދުކާނާ.
(2) މައިގަނޑު ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ކާނާ.
(3) ބަނޑުކެއުމަކަށް ނުވާ ކާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލުއިކޮއްތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ