...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިފަސޭހަ
ނއ.
(1) ބުރަކަމެއް ނެތި ކުރެވޭ.
(2) އުނދަގުލެއް ބުރައެއްނެތި އުޅެވޭ.
(3) ކަންކަމުގައި އަތްގާތްކޮށްދީ އެހީތެރިވެދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ