...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިފަސޭހަވުން
މ.
(1) ބުރަކަމެއް ނެތި ކުރެވޭ ގޮތްވުން.
(2) އުނދަގުލެއް ބުރައެއްނެތި އުޅެވުން.
(3) ކަންކަމުގައި އަތްގާތްކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ