...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫޅު
ނ.
(1) މުރަކައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މުރަކައިގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވައްތަރެވެ.
(2) ގަރަހިތަ.
(3) (ބ) ވެންބޮޅު ނަގާއިރު ނެގޭ ވެންބޮޅަށްވުރެ ކުދި ފަންޏެއް.
(4) (އ.) ކުދި ބަރަވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޫޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ