...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫޅުމާ
ނ.
ކަނޑުން ލައްވާ މާބޮނޑިޔަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ މަޑު މުށިކުލައެއްގައި މުރަކައިން ހެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނާނީ ވަރަށް މަދުކޮށްނެވެ.
މޫދުގައި އޮންނައިރު ދިރޭހެންވެސް ހީވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ