...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫދިގަތުން
މ.
(1) ސޮއްސައިލުން.
(2) ދަތިތަނަކުން ދެމިގަނެގެން ނުކުތުން.
(3) ބަޔަކު މީހުން ހިފަހައްޓައިގެން އުޅެނިކޮށް އެމީހުންގެ އަތްދަށުން ދެމިގަތުން.
(4) (ސ) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް އެދިގެން އެކަމާ މާބޮޑަށް އުޅެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ