...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެނބުން
މ.
(1) ތެދުއެއްޗެއް ބަޅުވުން.
(2) ގުދުވުން.
(3) ތަބާވުން.
(4) މަޖާޒު:
ކިޔަމަންތެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތާވުން . ހޭނުން . ނުކިޔަމަންތެރިވުން . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަޅުއެޅުން . ބިނާވުން . ބުޅިވުން . ކިޔަމަން . ކިޔަމަންވުން . އަކުރުކޮޅުކާފު . އިތި . އިތިވުން . މެޅުން . ފަށްޖެހުން . ދުނިއެރުވުން . ތަބާވުން . ލެނގުން . ލެންބުން . ގުދުކުރުން . ގުދުވުން . ގުދުލެއްވުން . ގޮނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ