...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެނގުން
މ.
(1) ބައެއް ކަހަލަ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ކުޅުމުގައި އަރިއަރިއަށް ލެނބުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ލައްވެލައިގެން ހުރުން.
ނުވަތަ ލައްވެލައިގެން އިނުން.
(3) ފަލި ޖެހުމުގައި ފައްޔާއެކު ފުރަގަހަށް ލެނބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާތީބުކުރުން . ލެނގިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ