...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެންބުން
މ.
ލެނބުން.
މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއަތުލުން . ކަށިގޮއްވުން . އިތިކުރުން . ލަންބުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ