...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެންސު
ނ.
އައިނާއި ކެމެރާއާއި ދުރުމިފަދަ އެއްޗެހިން ތަނެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް، ބޮޑުކޮށް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ބަލަން ހުންނަ ބިއްލޫރި ފަދަ އެއްޗެއް.
މީގެ ދެފުށް ނުވަތަ އެއްފުށް ހުންނާނީ ފުއްޕުން ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޯކަސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ