...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެބުރު
ނ.
ދޮންދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މިދޫނި އާދައިގެ ދޮންދޫންޏަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެއެވެ.
މީގެ ފިޔައިގެ ފަހަތުކޮޅުގައި ކަޅުތަންކޮޅެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ރިހާކުރު ލެބުރާއި، ފެންބަތް ލެބުރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފިޔަދޫނި . ރަތްބަބުރު . ރެއިކަމަނާ . ބޮނޑުބެއްޔައު . މުންޏަމާ . ފެންބަތްލެބުރު . ލޯބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ